راهنمای انتخاب سایز :

خانم های گرامی با کمک جدول سایز خود را انتخاب نمایید ، اگر سایز شما در جدول نبود ، با کمک فیلم راهنما اندازه های خود را مشخص کنید و برای ما ارسال نمایید .

 

جدول سایز مانتو ، کت ، لباس مجلسی و شومیز :

 

راهنمای انتخاب سایز لباس مجلسی و مانتو و شومیز

 

فیلم راهنمای اندازه گیری بالا تنه برای مانتو ، کت ، لباس مجلسی و شومیز :

فیلم راهنمای اندازه گیری ، در صورتی که سایز شما در جدول موجود نبود و یا دو سایزه هستید ، مطابق با فیلم راهنمای اندازه گیری اندازه های خود را مشخص نموده و برای ما ارسال نمایید :

اگر میخوایید مطابق سایز خودتان دوخت شود ، از منو گزینه شخصی دوزی یا سایز دلخواه را انتخاب نمایید و اندازه های خود را برای ما ارسال نمایید

 

 

 

 

جدول راهنمای انتخاب سایز شلوار مجلسی زنانه (شلوارهای عقد و مجلسی) :

لطفا از با کمک جدول سایز شلوار ، سایز خود را مشخص نمایید و در صورتی که سایز شما در جدول نبود با کمک فیلم راهنما ، اندازه های خود را برای ما ارسال نمایید .

 

جدول راهنمای انتخاب سایز شلوار عقد و شلوار پارچه ای

فیلم راهنمای اندازه گیری شلوار مجلسی زنانه :

خانم های گرامی در صورتی که سایز شما در جدول موجود نیست و یا دو سایزه هستید ، با کمک فیلم راهنمای زیر ، اندازه های خود را مشخص نمایید و اندازه های خود را برای ما ارسال نمایید :

اگر میخوایید مطابق سایز خودتان دوخت شود ، از منو گزینه شخصی دوزی یا سایز دلخواه را انتخاب نمایید و اندازه های خود را برای ما ارسال نمایید